Haigler weather averages

  
Annual high temperature66ºF
Annual low temperature36ºF
Average annual precip.18.65 inch
Av. annual snowfall22 inch

Climate data for Haigler
Longitude: -101.939, Latitude: 40.0139
Haigler, NE - 69030

Monthly: 1981-2010 normals
History: 2008-2014

Jan: January - Feb: February - Mar: March - Apr: April - May: May - Jun: June - Jul: July - Aug: August - Sep: September - Oct: October - Nov: November - Dec: December